Pāgina Oficial de la Hotel Diplomātic
2
Reservar amb nosaltres té avantatges!

 

1.-OBJECTE

El negoci HOTEL DIPLOMÀTIC , és propietari del lloc Web: www.diplomatichotel.com. La informació i continguts del nostre Web son propietat del negoci HOTEL DIPLOMÀTIC. La obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, modificació o comunicació pública del contingut d'aquest Web per ús comercial o diferent al propi personal de l'usuari, queda totalment prohibida.

 

 

2.-NORMES D'ÚS

Com usuari del Web, ha de realitzar en tot moment un ús idoni del mateix i dels continguts o serveis que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat del negoci HOTEL DIPLOMÀTIC.

Queda terminantment prohibit, i tot usuari o tercer es compromet, a no realitzar cap acció (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoquin perjudicis o alteracions als continguts del Web, així com a no intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic.

Tanmateix, queda prohibit l'ús de qualssevol recurs de tota mena o tipus pels quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se, amb o sense lucre, dels continguts, formes, signes i d'altres expressions formals que formin part d'aquest Web. En particular queda prohibida qualsevol alteració del Web que pugui afectar el seu contingut.

 

3.- SEGURETAT EN LES TRANSACCIONS

Les reserves efectuades al lloc Web www.diplomatichotel.com es gestionen a través d'una zona segura. La confidencialitat de les dades està plenament garantida, tant pel que fa respecte a dades personals, com als de les targetes de crèdit per assegurar la reserva.

Tota la informació confidencial que s'envia està encriptada i, per tant protegida a l'accés a tercers.

 

 

4.- RESPONSABILITAT

El nostre compromís és el d'oferir un funcionament del Web amb la més gran professionalitat i qualitat, atenent a les reclamacions de l'usuari o client, garantint efectivament el secret de les comunicacions i reparant els desperfectes que es puguin produir a la infraestructura tecnològica, essent tot això necessari pel correcte manteniment i ús del Web.

El negoci HOTEL DIPLOMÀTIC, no es fa responsable de que la informació de l'hotel que es mostra en aquesta Web no coincideixi en el moment de la seva visita amb l'estat de les instal·lacions.

En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat al nostre Web en cas d'executar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d'accés del mateix.

Som responsables de les informacions, continguts, productes o serveis directament originats per nosaltres i englobats en aquest Web, comprometent-nos a oferir-los amb els màxims estàndards de qualitat i servei.

 

6.- POLITICA DE PRIVACITAT

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, son conformes a la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals. En conseqüència, a continuació exposem el nostre compromís amb la privacitat dels usuaris del nostre Web.

 

6.1.- Tractament de Dades Personals

La navegació d'un usuari pel nostre Web es porta a terme de manera totalment anònima. No es recopila informació o dades individuals de caràcter personal, excepte quan l'usuari ens proporciona la informació de forma expressa. Les dades que l'usuari faciliti voluntàriament seran inclosos en un fitxer propietat del negoci HOTEL DIPLOMÀTIC Aquest fitxer està degudament inscrit al Registre de l'Agència de Protecció de Dades d'Andorra (APDA).

EL negoci HOTEL DIPLOMÀTIC informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres empreses sense la seva autorització, llevat que s'hagi de procedir a una cessió de dades personals, pel que prèviament, es sol•licitarà el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

 

 

6.2.- Exercici de Drets

En relació a les dades recaptades en aquest Web, vostè podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió o oposició, així com revocar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades. L'exercici d'aquests drets podrà ésser exercitat mitjançant sol•licitud escrita i firmada, contenint nom i cognoms del sol•licitant, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del Passaport o Document d'identitat. La sol·licitud es podrà realitzar mitjançant correu postal adreçada a HOTEL DIPLOMÀTIC, AV. Tarragona S/N, d'Andorra la Vella. AD500.

 

7.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

 

L'aplicació i la interpretació d'aquestes condicions generals es regeixen per la legislació vigent del Principat d'Andorra. En cas que pugui sorgir discrepància en la interpretació o execució d'alguna d'aquestes condicions, les parts, amb renúncia expressa del seu propi fur, si el tenen, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del Principat d'Andorra.

Tens dubtes o necessites assistčncia a l'hora de fer la reserva!

00376 802 780